Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Персонал консулт - Г. Попов
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 77 вх. А карта
Телефони: +359 2 931 24 00
Факс: +359 2 931 18 02
Email: g.popov@einet.bg
Url: http://www.personal-konsult.com
Тематики
Икономика, Периодични издания, Социални грижи, социално осигуряване, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-90512
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
ст.н.с. д-р Ганчо Попов Отговорно лице
Марийка Костадинова Лице за контакт