Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Авангард Прима
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Проф. арх. Петър А. Ташев 2 карта
Телефони: +359 889 522 154
Email: info@avangard-print.com
Тематики
Икономика, Литература, езикознание, лингвистика, История, Право, Медицина, Техника, Учебници, Образование, просвета, специално образование, Естествени науки, природознание, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-279  (Стари кодове: 978-619-160, 978-619-239, 978-954-323)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Банчев управител Отговорно лице