Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Анхира
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад бл. 43 вх. Б ап. 18 карта
Телефони: (02)962-82-77; (02)862-92-49, 0888431085
Email: info@anhira.com
Url: http://www.anhira.com
Тематики
Психология, Фармация, хомеопатия
Статус
Активен
Кодове 978-954-2929  (Стари кодове: 978-954-9882)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Найденов изп. директор Отговорно лице