Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АХАДОР
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: бул. Чаталджа 14 А вх. Б ап. 1 карта
Телефони: 0896 531 757
Email: diet_foods@abv.bg
Тематики
Дъновизъм, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92902
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Николаев Якимов управител Отговорно лице
Галина Колева Лице за контакт Телефони: 0879 167-430