Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Булхерба"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 113 вх. А карта
П.К.: 17
Телефони: (02)975-20-13; (02)975-20-24
Факс: (02)975-20-04
Url: http://bulherba.net
Тематики
Градинарство, Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Ботаника, Селско стопанство, Здраве и красота, Домакинство и готварство, Периодични издания, Фармация, хомеопатия
Статус
Активен
Кодове 978-954-9883
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Манолов Атанасов управител Отговорно лице