Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тангра ТанНакРа ИК
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Александър I 16 вх. Б карта
Телефони: +359 888 811 153, +359 888 811 152
Email: office@tangra-bg.org
petkotangrabg@yahoo.com
Url: http://www.tangra-bg.org
Тематики
История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-378  (Стари кодове: 978-954-9942)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петко Недков Колев Отговорно лице
Димитър Михайлов Димитров Отговорно лице