Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Шевица
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Аргир Манасиев 6 вх. А карта
Телефони: (073)881-770
Факс: (073)881-770
Email: shevitsa@gbg.bg
Url: http://www.shevitsa.com
Тематики
Фолклор и етнология, История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9413
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Стефанов Симонски управител Отговорно лице