Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Петя Кожева
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин-3 бл. 326 карта
Телефони: +359 886 519 561
Email: petiakojeva@abv.bg
Тематики
Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-92727
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петя Анастасова Кожева Отговорно лице