Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ивитал Консулт
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин бл. 522 вх. А ет. 8 ап. 32 карта
Телефони: 0878 477-469
Email: penioivanov@yahoo.com
Тематики
Фолклор и етнология, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92989
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боян Валериев Иванов управител Отговорно лице
Пеньо Валериев Иванов Лице за контакт
Цветана Димитрова Вълчева консултант Отговорно лице Телефони: 0878283782