Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ресурсен център Билитис
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 243 карта
Телефони: +359 884 503 298, +359 888 243 666
Email: bilitis@bilitis.org
Url: http://www.bilitis.org
Тематики
Обществени науки, социология, Хомосексуална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91940
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Моника Писанкънева председател Отговорно лице