Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Янкулов
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 4 карта
Телефони: +359 888 611 292
Email: info@yankulov.bg
Url: http://www.yankulov.bg
Тематики
Календари, Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-7483
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Янкулов Отговорно лице