Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
LawStore
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: бул. Никола Вапцаров 10 карта
Телефони: +359 885 441 342
Email: alexandra_atanasova@yahoo.com
Url: http://www.lawstore.bg
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-7394
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александра Петрова Атанасова Отговорно лице