Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по аграрна икономика
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 125 бл. 1 карта
Телефони: +359 2 465 31 53
Факс: +359 2 465 11 28
Email: office@iae-bg.com
Url: http://www.iae-bg.com
Тематики
Селско стопанство
Статус
Активен
Кодове 978-954-8612
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Димитър Николов директор Отговорно лице