Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Весела Величкова
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин 6 бл. 605 карта
Телефони: +359 899 196 272
Email: velichkova01@abv.bg
Url: http://cvetnimisli.simplesite.com
Тематики
Философия, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90685
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Богданова Величкова Отговорно лице