Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фупан
Адрес
Град: Банкя  1320
Улица/квартал: ул. Явор 2 карта
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-91749
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Миков Отговорно лице