Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 6 карта
Телефони: +359 2 979 34 43
Email: d_vasileva@aph.bas.bg
Url: http://www.press.bas.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Екология, Периодични издания, История, Биографии, Астрономия, Енциклопедии, справочници, речници, Медицина, Учебници, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-245  (Стари кодове: 978-954-322, 978-954-430)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница "При Мамута"
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 1, на входа на Националния природонаучен музей карта
Телефони: +359 899 160 995
Книжарница АИ "Проф. Марин Дринов"
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 6 карта
Книжарница БАН
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 15-ти ноември 1 карта
Телефони: +359 2 987 97 86
Книжарница и информационен център - "Иван Евстратиев Гешов"
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Сердика 4 карта
Телефони: +359 2 870 45 08
Книжарница и книжна борса - Пловдив
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Филип Македонски 29 карта
Телефони: +359 32 642 533
Офис Централна книжна борса
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 5 карта
Телефони: +359 2 979 34 13
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Филчева Лице за контакт
Елесавета Найденова Лице за контакт
Албена Накева Лице за контакт
Даниела Василева Лице за контакт
Верислава Бенова Лице за контакт
Димитър Радичков Отговорно лице
Мила Вълкова Лице за контакт
Мариета Станкович Лице за контакт
Катя Тошева Лице за контакт