Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ейнджъл Продакшън
Адрес
Град: София  1572
Улица/квартал: жк Дружба бл. 68 ап. 13 карта
Телефони: +359 876 886 787
Email: drajet@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91310
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Ангелов Георгиев Отговорно лице