Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
PolyPress
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: Западна Индустриална Зона карта
П.К.: 66
Телефони: +359 66 810 920; +359 66 810 921
Факс: +359 66 810 929
Email: mbox@polypress.info
Url: http://www.polypress.info
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92208  (Стари кодове: 978-619-90252)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Боянова Любенова управител Отговорно лице