Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Жельо Учков"
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Търговска 62 ап. 2 карта
Телефони: +359 46 641 83
Email: ik_zhelio_uchkov@mail.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-391  (Стари кодове: 978-954-9978)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Жельо Желязков Учков Отговорно лице