Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дармон
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: жк Надежда 2 бл. 254 вх. Б ап. 32 карта
Телефони: (02)837-84-09
Email: zraikov@mail.bg
Тематики
Печат и масова комуникация, Здраве и красота
Статус
Активен
Кодове 978-954-92677  (Стари кодове: 978-954-90511)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Здравко Цветков Райков Отговорно лице