Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Христовият път"
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: ул. Бистрица 5 карта
Email: info@pismatanahristos.com
Url: http://pismatanahristos.com
Тематики
Християнска религия, Религия и теология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91098  (Стари кодове: 978-619-90709)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анастасия Стоянова Болгурова управител Отговорно лице