Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Зорница Борисова Йорданова
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Солун 41 карта
Телефони: +359 885 573 548
Email: zornitsayordanova@unwe.bg
Url: https://www.zoyoinnovation.com
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91152
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Зорница Борисова Йорданова Отговорно лице