Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
41Т ГАЛЕРИ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 23 ет. 2 карта
Телефони: +359 888 225 152
Тематики
Биографии, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7049
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марио Кръстев управител Отговорно лице