Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИМПАКТ СЪРВИСИС
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3 бл. 353 вх. В ап. 82 карта
Телефони: +359 879 230 942
Email: iviotov@abv.bg
Тематики
История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7232
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симона Робертова Георгиева управител Отговорно лице
Иван Маринов Йотов Лице за контакт