Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПАРАБОЛА
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Красно село 24 А ет. 3 ап. 10 карта
Телефони: (02)859-73-42
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8599
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катерина Сергиева Захариева Отговорно лице
Николай Захариев директор Лице за контакт