Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство МС
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Цар Симеон I 6 вх. Б ет. 1 ап. 9 карта
Телефони: +359 52 603 640
Факс: +359 52 603 640
Email: morskisviat@gmail.com
Url: http://www.knigi-varna.com
Тематики
История, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7600  (Стари кодове: 978-954-91721, 978-954-8493, 978-954-92262, 978-619-7328)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Улица/квартал:
Url: http://knigi-varna.com/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Кирилов Тодоров Лице за контакт
Кирил Петров Тодоров управител Отговорно лице