Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Klett
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Петър Делян 22 ет. 3 карта
Телефони: +359 2 843 20 70
Факс: +359 2 943 15 65
Email: info@klett.bg
Url: http://www.klett.bg
Тематики
Учебници за СОУ, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-344  (Стари кодове: 978-954-8278)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Колев управител Отговорно лице
Валентина Алексиева Development & Adaptation Manager Лице за контакт