Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СКАЛИНО
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 514 вх. Б карта
Телефони: 0890 506-916
Email: scalino.books@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7043  (Стари кодове: 978-954-92727)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Иванова Миразчийска управител Отговорно лице