Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за икономическо развитие
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Червена стена 46 карта
Телефони: (02)8190 777
Факс: (02)8190 776
Email: S.Slavov@ced.bg
Url: http://www.ced.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9821
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Славов гл.експерт Лице за контакт
Мария Прохаска директор Отговорно лице