Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: бул. Проф. Цветан Лазаров 2 карта
Телефони: +359 2 922 18 07
Факс: +359 2 922 18 08
Email: office@di.mod.bg
Url: http://di.mod.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Наука, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-90024
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
полк. доц. д.н. Борислав Георгиев Генов директор Отговорно лице
Калина Колева Христова Лице за контакт