Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Минко Василев
Адрес
Град: Велинград  4600
Улица/квартал: ул. Сливница 17 карта
Телефони: +359 888 569 876
Email: minko.vasilev@gmail.com
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90815
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Минко Симеонов Василев Отговорно лице