Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Международна фондация "МИТРА" - клон България
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище, ул. Мила родина бл. 11 вх. А карта
Телефони: +359 888 923 620
Email: dimitrinak@yahoo.co.uk
Url: http://www.mithra-international.org
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-90387
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаела Николова Лице за контакт
Димитрина Колева Отговорно лице