Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национална художествена академия (НХА)
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Шипка 1 карта
Телефони: +359 899 942 496
Email: stefanovsvilen@nha.bg
Url: http://www.nha.bg
Тематики
Изкуство, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-2988  (Стари кодове: 978-954-92524, 978-954-92147)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Свилен Иванов Стефанов зам.-ректор Отговорно лице