Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гнездото
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Луи Леже 2 карта
Email: gnezdoto.books@gmail.com
Url: http://www.gnezdoto.net
Тематики
Психология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7316
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.gnezdoto.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Тодоров Маноилов Отговорно лице