Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СТУДИО 17,5 - М
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: жк Лозенец, бул. Драган Цанков 12-16 карта
Телефони: +359 887 303 172, +359 2 822 13 40
Email: m.nanova@studio17.info
Url: http://studio17.info
Тематики
Изкуство, Архитектура и дизайн, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91051
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Димитрова Нанова-Михайлова управител Отговорно лице