Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "ГЕМА"
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: кв. Овча купел ул. Маньово бърдо 7 карта
П.К.: 24
Факс: (02)855-64-00; 855-65-00
Email: classica_gemma@abv.bg
cg@mail.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Научно-популярна литература, Детско-юношеска литература, Книга-игра
Статус
Активен
Кодове 978-954-8234
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Миглена Милушева Отговорно лице