Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
House of Ancient Wisdom Foundation
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Одрин 125 карта
Телефони: +359 899 829 908
Email: rasalila.bg@gmail.com
Тематики
Философия, Екология, Йога
Статус
Активен
Кодове 978-619-91020
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Владимирова Методиева Отговорно лице