Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "КХ - Критика и Хуманизъм"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 4 карта
Телефони: +359 898 566 238; +359 895 772 508
Email: kx@kx-publishing.org
Url: http://www.kx-publishing.org
Тематики
Философия, Психология, Литература, езикознание, лингвистика, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-954-587
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоанета Колева директор Отговорно лице