Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български законник
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Райко Даскалов 1 карта
Телефони: +359 2 980 35 61
Email: office@zakonnik.net
Url: http://www.zakonnik.bg
Тематики
Икономика, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-7346  (Стари кодове: 978-619-90442)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.zakonnik.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Вяра Мичева Лице за контакт
Асен Марков управител Отговорно лице