Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Leah K. Plamm
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Андрей Ляпчев 12 карта
Телефони: +359 888 434 360
Email: leahkplamm@gmail.com
Url: http://www.leahkplamm.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7592
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лиа Пламен Кръстева Отговорно лице