Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ
Адрес
Град: обл. Кюстендил  2643
Улица/квартал: Рилски манастир карта
Телефони: +359 899 338 878
Факс: +359 70 54 22 08
Email: mirchakarov@abv.bg
Тематики
Християнска религия, Религия и теология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90620
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: обл. Кюстендил  2643
Улица/квартал: Рилски манастир, общ. Рила карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йеромонах Макарий Чакъров Лице за контакт
Адрианополски епископ Евлогий Стамболджиев Отговорно лице