Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Емилия Маркова
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: карта
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90860
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Борисова Маркова Отговорно лице