Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Junior Achievement Bulgaria
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Княз Александър Дондуков 54 карта
Телефони: +359 2 989 36 60
Email: ja.bulgaria@jabulgaria.org
Url: http://www.jabulgaria.org
Тематики
Икономика, Образование, просвета, специално образование, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-8421  (Стари кодове: 978-954-92380)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна
Улица/квартал:
Url: http://www.jabulgaria.org/bg/magazin
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ирина Петрова Илиева изп. директор Отговорно лице
Ивайло Иванов офис мениджър Лице за контакт