Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Провиас
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Зона Б18 бл. 3 карта
Телефони: +359 886 743 243
Email: monipro@gmail.com
Тематики
Нумизматика
Статус
Активен
Кодове 978-619-92562  (Стари кодове: 978-619-90823, 978-619-91588, 978-954-92000)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симеон Прокопов управител Отговорно лице