Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Алтера
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 6 карта
Телефони: +359 887 400 707
Email: b.monova@altera-bg.com
Url: http://www.altera-bg.com
Тематики
Изкуство, Философия, Периодични издания, Поезия, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Алтера е запазена марка (импринт) на Делта Ентъртейнмънт ЕООД
Кодове 978-619-7217  (Стари кодове: 978-954-91792, 978-954-9757)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Донка Иванова Ангелова Отговорно лице
Боряна Кирова координатор Лице за контакт