Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща АУМ
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 200 карта
Телефони: 0888 652-549
Email: aumpublishing@mail.bg
Тематики
Философия, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90114
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Велиславова Спасова Управител Отговорно лице