Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Златното пате
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: ул. Киро Тулешков 3 карта
Телефони: +359 878 100 688
Email: g.zlatareva@zlatnoto-pate.com
zlatnoto-pate@zlatnoto-pate.com
Url: http://www.zlatnoto-pate.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Картинна книга, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-181  (Стари кодове: 978-954-431)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодора Димова Лице за контакт
Галина Йорданова Златарева управител Отговорно лице