Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
УЧИ
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Сан Стефано 75 карта
Телефони: +359 896 050-510
Email: uchyy2000@abv.bg
Url: http://www.foto-uchy.com
Тематики
Селско стопанство, Техника, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91910  (Стари кодове: 978-619-90128, 978-619-90861)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Георгиева Учкунова управител Отговорно лице
Георги Христов Учкунов Лице за контакт