Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нов човек
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Екзарх Антим I 28 карта
Телефони: +359 878 258 222
Email: royalties@novchovek.com
Url: http://www.novchovek.com
Тематики
Християнска религия, Детско-юношеска литература, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-407
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Папратилов управител Отговорно лице
Филип Папратилов Лице за контакт