Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хри100
Адрес
Град: Варна  9020
Улица/квартал: ул. Петър Алипиев 5 карта
Телефони: +359 898 536 436
Email: hri100ianov@abv.bg
Url: http://hristostoianov.blogpost.com
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91419  (Стари кодове: 978-954-92196, 978-954-92722)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Недков Стоянов Отговорно лице